logo
Småkraftdagane
Tid igjen til opninga:  Booking-ansvarleg/
  Technical organizer/
  responsible booking
  Conventor AS
  Støperigata 38
  N-4014 STAVANGER

  For spørsmål og support, ta kontakt via:
  For questions and support, please contact via:
  Telefon/phone: (+47) 51 52 90 99
  Epost/email: support@eventogkonferanse.no

  Prosjektleiar "Småkraftdagane"
  Olav Skeie
  Mobil: +47 90 15 11 50
  e-post:
  olav.skeie@smakraftforeninga.no
Program NVE-dagen 20. mars
 (Ajourført pr. 07.02.2018)
10.00 - 10.20 Velkommen ved Per Sanderud
10.20 - 10.40 Status og oppdatering fra seksjon for ny vannkraft - Øystein Grundt
10.40 - 11.00 Status og oppdatering fra miljøtilsynet - Mari Hegg Gundersen
11.00 - 12.00 Lunsj og messevandring
12.00 - 12.20 FoU i regi av NVE - Erlend Støle Hansen, NVE
12.20 - 12:45 Fysiske miljøtiltak i vassdrag  - når, hvor og hvordan - Ulrich Pulg, Uni Research Miljø
12.45 - 13.15 VannRein - utbygging av småkraft og oppgraderinger av større anlegg i et reinbeiteområde - Jonathan E. Colman og Sindre Eftestøl
13.15- 13:40 Kaffepause
13.40 - 14.00 Små felt - Store flommer - Ann-Live Øye Leine, NVE
14:00 - 14:20 Flom- og beredskapsarbeid i NVE Region Vest  - Brigt Olav Samdal, NVE
14.20 - 14.40 Småkraftverk og flomhåndtering. Tåler vannkraftverket ditt vann? - Rune Engesæter, NVE
14.40 - 15.00 Hvordan unngå å bli neste offer for cyberkriminalitet? - Janne Merete Hagen, NVE
15.00 - 15.20 Kaffepause
15.20 - 15.40 Utbyggingskostnader og verdien av kraftproduksjon - Hva ligger bak de teknisk-økonomiske vurderingene NVE gjør i konsesjonsbehandlingen? - Fredrik Arnesen, NVE
15.40 - 16:00 Mikroturbin – mikrokonsekvenser? - Eline Nordseth Berg, NVE
16.00 - 16.20 Nytt fra elsertifikatverden – stor aktivitet i Norge og nytt mål i Sverige! - Nikolai Aksnes, NVE
16.20 - 16.30 Trekning av NVEs småkraftkonkurranse!
16.20 - 18.00 Messevandring.  Utstillinga stenger for dagen 18.
Sosiale arrangement & aktivitetar
16.30 - 20.00 FSE-kurs for instruert driftspersonell i regi av Dagfinn Nilssen, Fagkurs Elektro.  (Medlem Kr 1.900, Andre Kr 2.500 MVA fritt)
17.00 - 18:00 Joggetur Sandsliåsen rundt med guiding av 1 frå staben på QHEG. Oppmøte v/hovudinngangen.
17.00 - 20:00 Bergen Vann KF; "Kraftverk i Vassverk" på Espeland", 8.5 GWh.  Buss T/R. Kr 250 inMVA
18.00 Bussavgang til 7 Fjell Bryggeri, Bønes; Guiding i prosessen frå korn til øl. Enkel servering. Buss T/R.   Kr 590 inMVA

Utstillarar 2018

 • Sparebanken Vest (20)
 • Multiconsult (21+22)
 • Skagerak Energi (25)
 • NVE (24)
 • DSB (17)
 • MARSH (23)
 • Rainpower Norge AS /Hymatek Controls (16)
 • Amiantit Norway AS (15)
 • W.Giertsen Tunnel AS (48)
 • Brødrene Dahl AS (19)
 • Energi Teknikk AS (12)
 • ECS Automation AS (26)
 • Stranda Ventilasjon (2)
 • Oppetid AS (11)
 • Clemens Kraft AS (13)
 • Entreprenørservice AS (1)
 • Enerquip AS (10)
 • HYDROGRID GmbH (8)
 • KONCAR-Generators and Motors Inc (49)
 • HydroHrom (7)
 • Gugler (28)
 • Troyer SpA (4)
 • TES VSETÍN (9)
 • Sea-Lix AS (46)
 • Bilfinger (3)
 • Dalane Kraft AS (14)
 • PAM Norge (5)
 • Global Hydro Norway AS (6)
 • Wago Norge (50)
 • Bystøl AS (45)
 • Hordaland Rørteknikk (27/29)
 • Proxima Hydro Tech (40)
 • HM Elektro Automatikk As (44)
 • Europower (35)
 • Encono AS (41)
 • Fadum Tekniske (42)
 • Captiva Energi AS (38)
 • Siemens AS (30)
 • VAPTECH HYDRO (37)
 • TINFOS AS (77)
 • NGK Utbygging AS (31)
 • Høyspent Vest (33)
 • Alconza (32)
 • Spetals Verk (18)
 • Sinus Elektro AS (34)
 • Leroy Somer (72)
 • Olav Erik Hagen AS (47)
 • RJT-Service AS (74/75)
 • Norhard AS (70)
 • AUMA Riester GmbH & Co (36)
 • TURAB (76)
 • GEOLIA (73)
 • Møre Trafo AS (43)

Utstillarar 2017

 • Sparebanken Vest
 • NVE
 • Amiantit
 • Energi-Teknikk
 • Andritz Hydro
 • Hordaland Rørteknikk
 • CSD AS
 • Minikraft/Haneseth Energi
 • Rainpower
 • Møre Trafo
 • Stranda Ventilasjon
 • Gamesa Electric
 • Emerson Leroy
 • PAM Norge
 • Multiconsult
 • Clemens Kraft
 • Brødrene Dahl AS
 • Skagerak Kraft AS
 • Småkraft AS
 • Voith Hydro AS
 • NGK Utbygging AS
 • Entreprenørservice AS
 • Giertsen Tunnel AS
 • Enerquip as
 • Spetals Verk
 • HYDROHROM s.r.o.
 • TES Vsetín, s.r.o.
 • Troyer
 • Global Hydro Norway
 • AUMA
 • Xylem Water Solutions Norge AS
 • Wago Norge
 • Fadum Tekniske as
 • DSB
 • NTNU
 • ECS Automation AS
 • Siemens AS
 • Oppetid AS
 • RUI AS
 • MiniHydro / WWS Wasserkraft
 • Svein Kvia AS / Hyundai
 • KONCAR-GENERATORS AND MOTORS
 • Sinus Elektro AS
 • Norhard AS
 • Bilfinger Industrial Services Norway AS
 • ITM Power Plc
 • Statnett SF
 • Hitzinger
 • Hytorc Norge
 • Encono AS
 • Energi Forlag | Europower AS
 • Gugler Water Turbines GmbH
 • KLP/MARSH