logo
Småkraftdagane
Tid igjen til opninga:  Booking-ansvarleg/
  Technical organizer/
  responsible booking
  Conventor AS
  Støperigata 38
  N-4014 STAVANGER

  For spørsmål og support, ta kontakt via:
  For questions and support, please contact via:
  Telefon/phone: (+47) 51 52 90 99
  Epost/email: support@eventogkonferanse.no

  Prosjektleiar "Småkraftdagane"
  Olav Skeie
  Mobil: +47 90 15 11 50
  e-post:
  olav.skeie@smakraftforeninga.noFSE? Det tek du på dagane!


Terje Engvik er prosjektleiar for FSE-kursa.
På Småkraftdagane kan du ta lovpålagte FSE-kurset. Elsikkerheitsopplæring er noko alle vaktar ved småkraftverk må ta kvart tredje år. Foreninga vil halde kurs andre stadar i Noreg seinare på året.

Lagt ut: 26/02-2018

Kurs nødvendig etter krav frå DSB, men 3-årig kursfrekvens no akseptert: DSB krev FSE-kurs for småkraftvakter som skal kunne handtere vern og brytarar. Manglande kurs gir avvik ved tilsyn. Men etter aktiv jobbing frå Småkraftforeninga i 2016 aksepterte DSB at eit typisk medlemskraftverk hos oss kan leggje inn i internkontrollsystemet at opplæring kvar tredje år gir den nødvendige sikkerheit. Kurset varer 3,5 time og inkluderer den pålagde opplæringa i førstehjelp med hjarte- og lungeredning.
 
Kurs i 2018: Småkraftforeninga starta kurstilboda i 2015, med start under Småkraftdagane i mars. Det er i år 3 år i år sidan mange av medlemmene våre tok kurset. Det er trong for fornying for å tilfredsstille krava. Difor arrangerer vi også i år kurs under Småkraftdagane og kring i landet der det er ynskje om kurs.
 
Kurs under Småkraftdagane 20.-22. mars i Bergen: Småkraftdagane har som vanleg eit rikhaldig program som vil vere nyttig både for alle medlemskategoriar i Småkraftforeninga – sjå http://smakraftdagane.no/index.php. Høver det å vere med på Småkraftdagane i Bergen, kan ein få tatt kurset der – til litt lågare pris enn ved distriktskursa. Kurset i Bergen kostar kr. 1.900. Det er kurstilbod om kvelden den 20.03 og om ettermiddagen den 22.03. Kurset varer 3,5 timer. Instruktør er Dagfinn Nilssen frå Fagkurs Elektro. Påmelding skjer samtidig med påmelding til Småkraftdagane. Har du alt meldt deg på og ynskjer å delta på FSE-kurs likevel, let det seg gjere å endre påmeldinga. Påmelding her. 
 
Lokale/ regionale kurs i april, mai og september - desember:  Småkraftforeninga arrangerer dei kurs som trengst for å dekke behovet hos medlemmene. Lokalisering og tidspunkt vil bli tilpassa ynskje frå kursdeltakarane. Kursa varer i 3,5 time og vil gå på føremiddag, ettermiddag eller eventuelt kveld. Etter gjennomført kurs får deltakarane tilsendt kursbevis. Til tross for at kurskostnadene våre har auka noko i 2018, held vi kursprisen på same nivå som i fjor: Kr. 2.475 og 20% rabatt frå og med deltakar nr. 2 frå kraftverket (pris kr. 1.980). Prisen for ikkje-medlemmer er kr. 2.925.
 
Meld ifrå om de vurderer å bli med på kurs i 2018: Småkraftforeninga treng oversyn over kursinteresse i planlegginga av dei lokale/ regionale kursa.  Vi ynskjer å arrangere kursa slik at reiseavstanden vert kortast mogleg for deltakarane. Terje Engvik registrerer ynskje om kurs og svarer på spørsmål:

Terje Engvik
Prosjektleiar/organisasjonsrådgjevar
Tlf. 975 17 111
E-post: terje@smakraftforeninga.no
 
 
Utstillarar 2018

 • Sparebanken Vest (20)
 • Multiconsult (21+22)
 • Skagerak Energi (25)
 • NVE (24)
 • DSB (17)
 • MARSH (23)
 • Rainpower Norge AS /Hymatek Controls (16)
 • Amiantit Norway AS (15)
 • W.Giertsen Tunnel AS (48)
 • Brødrene Dahl AS (19)
 • Energi Teknikk AS (12)
 • ECS Automation AS (26)
 • Stranda Ventilasjon (2)
 • Oppetid AS (11)
 • Clemens Kraft AS (13)
 • Entreprenørservice AS (1)
 • Enerquip AS (10)
 • HYDROGRID GmbH (8)
 • KONCAR-Generators and Motors Inc (49)
 • HydroHrom (7)
 • Gugler (28)
 • Troyer SpA (4)
 • TES VSETÍN (9)
 • Sea-Lix AS (46)
 • Bilfinger (3)
 • Dalane Kraft AS (14)
 • PAM Norge (5)
 • Global Hydro Norway AS (6)
 • Wago Norge (50)
 • Bystøl AS (45)
 • Hordaland Rørteknikk (27/29)
 • Proxima Hydro Tech (40)
 • HM Elektro Automatikk As (44)
 • Europower (35)
 • Encono AS (41)
 • Fadum Tekniske (42)
 • Captiva Energi AS (38)
 • Siemens AS (30)
 • VAPTECH HYDRO (37)
 • TINFOS AS (77)
 • NGK Utbygging AS (31)
 • Høyspent Vest (33)
 • Alconza (32)
 • Spetals Verk (18)
 • Sinus Elektro AS (34)
 • Leroy Somer (72)
 • Olav Erik Hagen AS (47)
 • RJT-Service AS (74/75)
 • Norhard AS (70)
 • AUMA Riester GmbH & Co (36)
 • TURAB (76)
 • GEOLIA (73)
 • Møre Trafo AS (43)

Utstillarar 2017

 • Sparebanken Vest
 • NVE
 • Amiantit
 • Energi-Teknikk
 • Andritz Hydro
 • Hordaland Rørteknikk
 • CSD AS
 • Minikraft/Haneseth Energi
 • Rainpower
 • Møre Trafo
 • Stranda Ventilasjon
 • Gamesa Electric
 • Emerson Leroy
 • PAM Norge
 • Multiconsult
 • Clemens Kraft
 • Brødrene Dahl AS
 • Skagerak Kraft AS
 • Småkraft AS
 • Voith Hydro AS
 • NGK Utbygging AS
 • Entreprenørservice AS
 • Giertsen Tunnel AS
 • Enerquip as
 • Spetals Verk
 • HYDROHROM s.r.o.
 • TES Vsetín, s.r.o.
 • Troyer
 • Global Hydro Norway
 • AUMA
 • Xylem Water Solutions Norge AS
 • Wago Norge
 • Fadum Tekniske as
 • DSB
 • NTNU
 • ECS Automation AS
 • Siemens AS
 • Oppetid AS
 • RUI AS
 • MiniHydro / WWS Wasserkraft
 • Svein Kvia AS / Hyundai
 • KONCAR-GENERATORS AND MOTORS
 • Sinus Elektro AS
 • Norhard AS
 • Bilfinger Industrial Services Norway AS
 • ITM Power Plc
 • Statnett SF
 • Hitzinger
 • Hytorc Norge
 • Encono AS
 • Energi Forlag | Europower AS
 • Gugler Water Turbines GmbH
 • KLP/MARSH