logo
Småkraftdagane
Tid igjen til opninga:  Booking-ansvarleg/
  Technical organizer/
  responsible booking
  Conventor AS
  Støperigata 38
  N-4014 STAVANGER

  For spørsmål og support, ta kontakt via:
  For questions and support, please contact via:
  Telefon/phone: (+47) 51 52 90 99
  Epost/email: support@eventogkonferanse.no

  Prosjektleiar "Småkraftdagane"
  Olav Skeie
  Mobil: +47 90 15 11 50
  e-post:
  olav.skeie@smakraftforeninga.noElsikkerheitskurs under Småkraftdagane


Instruktør Dagfinn Nilssen held kurset i Bergen i mars - nett som på Småkraftdagane i Ålesund for 3 år sidan
Under Småkraftdagane i Bergen i mars er det tilbod om kurs for å fornye elsikkerheitsopplærniga - eller ta den for fyrste gong. Ein har valet mellom tysdag kveld 20. mars og torsdag ettermiddag 22. mars. Kurspåmelding skjer som ein del av påmeldinga til Småkraftdagane.

Lagt ut: 22/01-2018

I år har det gått 3 år sidan Småkraftforeninga for fyrste gong arrangerte kurs for instruert personell berekna på småkraftvakter under Småkraftdagane i Ålesund. Kurstilbodet kom på plass etter at DSB i samband med tilsyn hadde fokusert på kravet om instruert opplæring for småkraftvakter som skal kunne handtere brytarar og vern. Seinare same året tok mange FSE-kurset på regionale kurs som Småkraftforeninga køyrde kring i landet.

Hovudregelen for FSE-kurs er årleg opplæring/ repetisjon. Mange av medlemmene i Småkraftforeninga reagerte på at vaktene måtte ta kurset opp att kvart år - ut frå driftssituasjonen på småkraftverket og arbeidssituasjonen for småkraftvaktene, som skil seg mykje frå anna personell som har arbeidd knytt til el-installasjonar. Etter ein grundig prosess med DSB i 2016 fekk Småkraftforeninga gjennomslag for at eit typisk medlemsverk i Småkraftforeninga kunne leggje inn i internkontrollsystemet sitt at elsikkerheitsopplæring normalt skulle skje kvart tredje år.

I 2018 må altså alle dei som tok kurset i 2015, fornye opplæringa. I tillegg er det ein de småkraftverk som enno ikkje har hatt FSE-kurs for småkraftvaktene. Fyrste høve vert under Småkraftdagane i Bergen. Vidare framover ettervinteren og våren og til hausten vil Småkraftforening arrangere kurs kring i landet.

Dei som ynskjer å ta opplæringa i samband med Småkraftdagane, melder seg på kurset som ein del av påmeldinga til Småkraftdagaen. For dei dette ikkje høver for, vil Småkraftforeninga gjerne ha oversyn over dei som ynskjer kurs nær kraftverket seinare i år. Kurset tek ca. 3,5 timar.

Meld difor frå om interesse for lokale kurs i 2018 til :
Organisasjonsrådgjevar Terje Engvik
E-post: terje@smakraftforeninga.no
Tlf.: 975 17 111
Utstillarar 2018

 • Sparebanken Vest (20)
 • Multiconsult (21+22)
 • Skagerak Energi (25)
 • NVE (24)
 • DSB (17)
 • MARSH (23)
 • Rainpower Norge AS /Hymatek Controls (16)
 • Amiantit Norway AS (15)
 • W.Giertsen Tunnel AS (48)
 • Brødrene Dahl AS (19)
 • Energi Teknikk AS (12)
 • ECS Automation AS (26)
 • Stranda Ventilasjon (2)
 • Oppetid AS (11)
 • Clemens Kraft AS (13)
 • Entreprenørservice AS (1)
 • Enerquip AS (10)
 • HYDROGRID GmbH (8)
 • KONCAR-Generators and Motors Inc (49)
 • HydroHrom (7)
 • Gugler (28)
 • Troyer SpA (4)
 • TES VSETÍN (9)
 • Sea-Lix AS (46)
 • Bilfinger (3)
 • Dalane Kraft AS (14)
 • PAM Norge (5)
 • Global Hydro Norway AS (6)
 • Wago Norge (50)
 • Bystøl AS (45)
 • Hordaland Rørteknikk (27/29)
 • Proxima Hydro Tech (40)
 • HM Elektro Automatikk As (44)
 • Europower (35)
 • Encono AS (41)
 • Fadum Tekniske (42)
 • Captiva Energi AS (38)
 • Siemens AS (30)
 • VAPTECH HYDRO (37)
 • TINFOS AS (77)
 • NGK Utbygging AS (31)
 • Høyspent Vest (33)
 • Alconza (32)
 • Spetals Verk (18)
 • Sinus Elektro AS (34)
 • Leroy Somer (72)
 • Olav Erik Hagen AS (47)
 • RJT-Service AS (74/75)
 • Norhard AS (70)
 • AUMA Riester GmbH & Co (36)
 • TURAB (76)
 • GEOLIA (73)
 • Møre Trafo AS (43)

Utstillarar 2017

 • Sparebanken Vest
 • NVE
 • Amiantit
 • Energi-Teknikk
 • Andritz Hydro
 • Hordaland Rørteknikk
 • CSD AS
 • Minikraft/Haneseth Energi
 • Rainpower
 • Møre Trafo
 • Stranda Ventilasjon
 • Gamesa Electric
 • Emerson Leroy
 • PAM Norge
 • Multiconsult
 • Clemens Kraft
 • Brødrene Dahl AS
 • Skagerak Kraft AS
 • Småkraft AS
 • Voith Hydro AS
 • NGK Utbygging AS
 • Entreprenørservice AS
 • Giertsen Tunnel AS
 • Enerquip as
 • Spetals Verk
 • HYDROHROM s.r.o.
 • TES Vsetín, s.r.o.
 • Troyer
 • Global Hydro Norway
 • AUMA
 • Xylem Water Solutions Norge AS
 • Wago Norge
 • Fadum Tekniske as
 • DSB
 • NTNU
 • ECS Automation AS
 • Siemens AS
 • Oppetid AS
 • RUI AS
 • MiniHydro / WWS Wasserkraft
 • Svein Kvia AS / Hyundai
 • KONCAR-GENERATORS AND MOTORS
 • Sinus Elektro AS
 • Norhard AS
 • Bilfinger Industrial Services Norway AS
 • ITM Power Plc
 • Statnett SF
 • Hitzinger
 • Hytorc Norge
 • Encono AS
 • Energi Forlag | Europower AS
 • Gugler Water Turbines GmbH
 • KLP/MARSH